ទិដ្ឋភាពស្ដង់យុទ្ធនាការ #BeyondTheGames និងសកម្មភាពរត់បណ្ដាក់គ្នាក្នុងកម្មវិធី V-Active Fun Run

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ថ្វីត្បិតតែការយកជ័យលាភីគឺសំខាន់ក្នុងការប្រកួត ក៏ប៉ុន្ដែការខិតខំប្រឹងប្រែង និងមិនបោះបង់ចោលទោះមានការនឿយហត់ ឬការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ រិតតែមានសារៈសំខាន់ និងអាចធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតកាន់តែមានន័យសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួត។
ទស្សនាទិដ្ឋភាពស្ដង់យុទ្ធនាការ #BeyondTheGames និងសកម្មភាពរត់បណ្ដាក់គ្នាក្នុងកម្មវិធី V-Active Fun Run នាថ្ងៃទី២៨ និងព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នៅឆ្នេរទីលានតេជោ (កន្ទុយនាគ) ក្រុងព្រះសីហនុ។
#BeyondTheGames #បេះដូងលោតក្នុងចង្វាក់តែមួយ #HeartsBeatinSync

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *