ខ្មែរធ្វើបាន មោទនភាពជាតិ អបអរសាទរកីឡាការិនី ខាន់ ចេសា បានយកឈ្នះជើងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ IBJJF GP

ខ្មែរធ្វើបាន មោទនភាពជាតិ🇰🇭
អបអរសាទរកីឡាការិនី ខាន់ ចេសា បានយកឈ្នះជើងខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ IBJJF GP នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាជូជិតស៊ូពិភពលោក។
ចំណាត់ថ្នាក់នេះនឹងបូកបញ្ចូលពិន្ទុបន្ថែមដែលអាចជួយឱ្យកីឡាការិនីរូបនេះ រំកិលពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣លើពិភពលោក ទៅកាន់លេខ១ឬ២។
កីឡារស់ក្នុងសន្តិភាព ជឿជាក់ថាខ្មែរធ្វើបាន
កម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំ BeyondtheGames
ASEANGame2023 Cambodia
វិថីសន្តិភាព

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *