ដី៣០០ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រេចអនុញ្ញាតអោយឈូសឆាយសំអាតព្រៃ តាមរយៈលិខិតមួយ

 

(ខេត្តមណ្ឌលគិរី)រូបភាពនេះ សូមបងប្អូនជួយពិនិត្យមើល តើដីស្រែឬដីព្រៃ?
ដី៣០០ហិកតា នៅស្រុកកោះញែក រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រេចអនុញ្ញាតអោយឈូសឆាយសំអាតព្រៃ តាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ខាងក្រោម សូមសាធារណៈជន ជ្រាបជាពត៌មាន!!

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *