អា​ជ្ញា​​​ប​​ណ្ណ​ សា​​​​រ​​ព័​​​ត៌​​​​មា​​​ន​​​ចំ​​​នួ​​ន​​​​​៣ ត្រូ​វ​បា​ន​​ក្រ​​​សួ​ង​​​ព័​​​ត៌​​​មា​​​ន​​​ ​​​ស​​​ម្រេ​​​ច​​​​​លុ​ប​ចោ​ល​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ​ក្រ​សួង​ព័​ត៌​មា​ន​ ​ស​ម្រេ​ច​​លុប​អា​ជ្ញា​​ប​ណ្ណសា​រ​ព័​ត៌​មា​ន​ចំ​នួ​ន​​៣​ ​ដោ​យសា​រ​តែ​កា​រ​គ​​ឃ្លើនប្រ​ព្រឹ​ត្ត​កំ​ហុ​ស​ខា​ង​ក្រ​ម​សី​លធ​ម៌​វិ​ជ្ជា​ជី​វៈ​សា​រ​ព័​ត៌​មា​ន​យ៉ាង​ធ្ង​ន់​ធ្ងរ​​ ៕

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *